KONTAKTY
 

PRODEJNA a korespondenční adresa:

RESPO - Stanislav Slabý

Vlasákova 1701

258 01 Vlašim

http://www.mapy.cz/s/87QA                            

Tel./fax: +420 317 845 826 
Mobil:     +420 737 561 696 
e-mail:
respo@pohary.cz

www.pohary.cz

Prodejní doba:

PO - ČT 8 - 12 13 - 16 hod

PÁ        8 - 12 hod

Po telefonické domluvě i mimo tuto dobu, nebo o víkendu

Stanislav Slabý

majitel firmy
sportovní ceny

městské orientační systémy
Mobil:+420 602 442 827
e-mail: respo@pohary.cz

 

Monika Štorcová

obchodní oddělení
příjem zakázek, sportovní ceny, reklamní předměty, razítka, tiskoviny
Mobil:+420 737 561 696
e-mail: monika@pohary.cz

Jana Kabátová

oddělení reklamy
grafika, tiskoviny, reklamní polepy a tabule, bannery, samolepky
Mobil:+420 603 792 829
e-mail: dtp@pohary.cz

Firma: Stanislav Slabý - RESPO, Brožíkova 1084, 258 01 Vlašim, IČ: 49528084, DIČ: CZ5609111563

DODACÍ PODMÍNKY-OBJEDNÁVKY

 

1) Firma
Stanislav Slabý - Respo, se sídlem Brožíkova 1084, 258 01 Vlašim, IČ: 49528084, DIČ: CZ5609111563

2) Objednávka, ochrana osobních údajů
Při zpracování objednávky požadujeme Vaše identifikační údaje, které jsou nezbytně nutné k vystavování daňových dokladů. Způsob objednání zboží je možný telefonicky, osobně, poštou, e-mailem, faxem nebo přes webové stránky www.pohary.cz, případně spěšným poslem
Prohlašujeme, že osobní údaje považujeme za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/200Sb.
Potvrzení objednávky obdržíte e-mailem, nebo budete kontaktováni telefonicky či osobně.

3) Dodávky zboží, ceny, platba
Při osobní návštěvě našeho obchodu ihned zboží, které je skladem. Standardně je zboží dodáváno poštou, obchodním balíkem (PPL) na dobírku. Cena přepravy je hrazena odběratelem, balné neúčtujeme. Přeprava se řídí dle podmínek přepravce. Osobní odběr z prodejny, nebo naší dopravou po dohodě na místo určení. Cena zboží je uvedena včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny a technických parametrů za předpokladu vždy a včas předem informovat zákazníka písemnou či ústní formou. Platbu lze provést platební kartou, v hotovosti, dobírkou, nebo zálohovou platbou. U vybraných zákazníků je možná platba bankovním převodem dle faktury.

4) Termín dodání
Při standardních objednávkách je termín dodání do 7 dní od doručení objednávky. Pokud nebude některé zboží skladem budeme Vás neprodleně informovat
Speciální požadavky řešíme dle dohody.

5/ Záruční a reklamační podmínky, vrácení zboží
Záruka na zboží je poskytována v souladu s obchodním zákoníkem, v zákonné lhůtě 24 měsíců pokud není uvedeno jinak. Reklamaci je zákazník povinen oznámit do 48 hodin od doručení, nejlépe písemně s jasným popisem závady či poškození. Za poškození vzniklé přepravcem neručíme. Zboží je možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu v nepoškozeném stavu, kompletní a v originálním balení. Ke zboží musí být přiložený daňový doklad o koupi. Náklady spojené s vrácením nese zákazník. Po dohodě budou peníze vráceny bankovním převodem nebo složenkou. Po ukončení reklamačního řízení bude zákazník informován. Pokud nebudou splněny všechny podmínky vrácení bude zboží odesláno zpět zákazníkovi.

Příloha Obchodních podmínek:

Informace

provozovatele internetového obchodu sportovnipohary.cz

o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitelem (ve smyslu Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.)

Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo dodáno zboží dle Vaší objednávky v internetovém obchodě POHARY.CZ

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží podle pravidel uvedených níže v bodě 1.2). „V určitých případech však právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nemáte – tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech a v čl. 4.1.4 a 4.1.5. Obchodních podmínek pro prodej zboží v internetovém obchodě sportovnipohary.cz (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,
a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo
b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného Vámi v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť – ve dvou nebo více samostatných dodávkách), nebo
c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.“ (v případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat provozovatele internetového obchodu sportovnipohary.cz, na kontaktní údaje uvedené v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, přičemž z informace o odstoupení musí jednoznačně vyplývat identifikace kupní smlouvy a odstupujícího spotřebitele, dále datum uzavření kupní smlouvy, číslo objednávky / kupní smlouvy, identifikace zboží, a Vaše vůle od smlouvy odstoupit.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 „Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

2.2 Pokud jste již obdržel/a zboží na základě kupní smlouvy, zde uvádíme informace týkající se jeho vrácení v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy:

a) Převzetí zboží

„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese kterékoli provozovny provozovatele internetového obchodu.

3. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

b) Náklady spojené s převzetím zboží
„Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.“

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.“

3. „Další informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo zasláno zboží dle této objednávky, jsou uvedeny v čl. 4. Obchodních podmínek. Tato ujednání Obchodních podmínek nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.“

4. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na kupující – spotřebitele.“

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

RESPO VLAŠIM

Vlasákova 1701, 258 01 Vlašim

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte.Společnost RESPO-Stanislav Slabý